TEMPS

Espectacle en Gira escrit i interpretat per Quim Masferrer